Prezentare generală

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Constanța funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în baza Ordonanței de Urgență nr. 113/2011.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a fost înființată în scopul realizării unei administrări unitare a beneficiilor de asistenţă socială şi al evaluării, monitorizării şi controlului în domeniul asistenţei sociale.

 

TIPURI DE BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ADMINISTRATE DE AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CONSTANŢA

Alocația de stat pentru copii;

Alocația de plasament;

Alocația pentru susținerea familiei;

Indmnizația lunară pentru creșterea copiilor;

Stimulentul de inserție;

Indemnizații si ajutoare pentru creșterea copilului acordate persoanelor (adulți/copii) cu handicap;

Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare;

Indemnizația lunară de hrană HIV/ SIDA;

Ajutorul social;

Ajutoare de urgență;

Ajutorul pentru refugiați;

Ajutorul pentru încălzirea locuinței;

Indemnizații acordate persoanelor cu handicap.

 

TIPURI DE FINANȚĂRI PENTRU SERVICIILE SOCIALE, GESTIONATE DE AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ CONSTANŢA

Finanțare investiții în cadrul programelor de interes național;

Finanțare investiții pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico–socială;

Subvenţii acordate asociaţiilor şi fundaţiilor;

Finanțare centre de zi și rezidențiale;