Laura Constandin

Laura Constandin

Director executiv


Conducerea  Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta este asigurata de:

 

  • Constandin Laura – director executiv
  • Ungureanu Mirela – sef serviciu – Serviciul Beneficii de Asistentă Socială, Programe de   Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Sanse
  • Serviciul Inspectie Sociala