SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE AUTORIZARE CONSTANȚA

-Arghirica Spânu

-Jenica Scarlat

ADRESĂ ȘI DATE DE CONTACT

Str. Decebal nr. 13C, et. 4, cam. 5, Constanța, jud. Constanța

Comisia de autorizare: – tel.- 0241486699

– fax -0241486697

– e-mail: ajpis.constanta@mmanpis.ro

Secretariatul tehnic: – tel. -0241486685;  0241486695;  0722696482

-e-mail:  spanu.arghirica@mmanpis.roscarlat.jenica@mmanpis.ro

TAXA DE AUTORIZARE

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 129/2000 – privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile ulterioare, nivelul taxei de autorizare este de doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata.

TAXA DE AUTORIZARE SE VA ACHITA IN CONTUL INSTITUTIEI:

RO65TREZ2315032XXX012754

AJPIS CONSTANŢA, CF 24721934

 

LEGISLAȚIE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULȚILOR