Etapele acreditarii pentru furnizorii de servicii sociale

Pentru cei care  doresc sa fie FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE, va prezentam ETAPELE ACREDITARII:

  1. ETAPA1–ACREDITAREA FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE

Cererea  de acreditare a furnizorului, completata conform formularului prevazut în anexa nr. 2 la Normele metodologice, însotita de documentele justificative (prevazute la art. 8 din Normele metodologice) se depune direct la registratura MMJS  sau pot fi trimise prin posta, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele si adresa destinatarului si ale expeditorului, cu mentiunea „Solicitare de acreditare furnizor”. Cererea de acreditare a furnizorului si documentele justificative constituie dosarul de acreditare al furnizorului.
La data depunerii sau transmiterii dosarului de acreditare al furnizorului, un formular al cererii de acreditare (fara documentele justificative) se transmite pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare  din cadrul MMJS la adresa de email : acreditare@mmuncii.ro .

 

  1. ETAPA 2 – ACREDITAREA SERVICIULUI SOCIAL ( LICENTIEREA)

Cererea  de acreditare a serviciului completata conform formularului prevazut în anexa nr. 7 la Normele metodologice, însotita de fisa de autoevaluare si documentele justificative prevazute la art. 18 alin.(1) se depune sau se transmite prin posta, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele si adresa destinatarului si ale expeditorului, cu mentiunea „Solicitare de acreditare serviciu social”.

Functie de tipul de beneficiar al serviciului social dosarul se depune la :

Ministerul Muncii  si Justitiei Sociale sau, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,  sau Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi,  sau Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Cererea de acreditare a serviciului, fisa de autoevaluare si documentele justificative constituie dosarul de acreditare al serviciului.
Cererea de acreditare a serviciului si fisa de autoevaluare (fara documentele justificative) se transmit si pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare – acreditare@mmuncii.ro, la data depunerii sau transmiterii prin posta a dosarului de acreditare a serviciului social.

LEGISLATIE PENTRU ACREDITARE :

 privind modificarea Ordinului ministrului muncii,familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/05.11.2014

 

Formularele necesare se pot  descarca de pe site-ul MMJS , de la urmatoarea adresa:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/3222-2014-03-12-acreditare

 

 

 

 – (conform prevederilor art. 8 alin. (5) din HG nr. 118/2014, toate documentele care nu sunt solicitate în original, vor fi prezentate în copie, certificată de către persoana care semnează cererea)

 

  – (conform prevederilor art. 8 alin. (6) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014)

 

 

 

 

 

  (conform prevederilor art. 18 alin. (2) din HG nr. 118/2014, toate documentele care nu sunt solicitate în original, vor fi prezentate în copie, certificată de către persoana care semnează cererea)

 

 -(conform prevederilor art. 18 alin. (2) din HG nr. 118/2014, toate documentele care nu sunt solicitate în original, vor fi prezentate în copie, certificată de către persoana care semnează cererea)

 

 – (prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. i) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru relatii suplimentare se pot solicita informatii de la AJPIS Constanta –Serviciul Inspectie Sociala, tel :0241-486684.