COMUNICAT DE PRESĂ VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE (VMI)

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța organizează cu sprijinul Instituției Prefectului, o reuniune oficială cu toți cei implicați în implementarea aplicării Legii nr. 196/2016 referitoare la venitul minim de incluziune (VMI).

Astfel, în data de 24.10.2023, Instituția Prefectului va găzdui întâlnirea de informare cu reprezentanții unităților administrativ teritoriale din județ  (primari), în cadrul căreia directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța va prezenta materiale de  informare și etapele ce urmează a fi implementate.

Acest eveniment face parte din planul de comunicare și instruire, destinat sprijinirii primăriilor care au un rol activ în implementarea VMI, activități organizate în fiecare județ în parte de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), în parteneriat cu Banca Mondială (BM).

Măsurile adoptate prin aplicarea Legii nr. 196/ 2016 referitoare la venitul minim de incluziune (VMI) sunt parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), capitolul 13 ”Reforme sociale”, având scopul de a reduce sărăcia în rândul persoanelor vulnerabile, totodată diminuând sarcinile administrative pentru administrația locală și beneficiari.

VMI reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. Odată cu intrarea în vigoare a VMI, acordarea beneficiilor Venitul Minim Garantat (VMG) și Ajutor pentru susținerea familiei (ASF) încetează prin efectul legii. Drept urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze la U.A.T.-ul de domiciliu începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023, pentru  acordarea  acestui tip de beneficiu social.